wybierz język:

K3System

ul. Patriotów 303

04-767 Warszawa

Dom Maklerski BDM S.A.

K3System dostarczyło rozwiązanie spełniające wymagania UOKiK-u dotyczące tzw. trwałego nośnika. Implementacja macierzy NetApp pozwoliła spółce Dom Maklerski BDM wzmocnić bezpieczeństwo i ochronę danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dom Maklerski BDM S.A. funkcjonuje na rynku kapitałowym od 1993 roku i jest podmiotem licencjonowanym działającym na podstawie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego.

W związku z wdrożeniem regulacji MIFIDII od 1 stycznia 2018 roku nakładającej na firmy inwestycyjne m.in. konieczność archiwizacji raportów transakcji udostępnianych Klientom, Dom Maklerski BDM stanął przed problemem wykorzystania tzw. trwałego nośnika – będącego jednym z wymogów spełnienia powyższej regulacji. Z kolei jednym z warunków definicji trwałego nośnika jest m.in. niezmienność danych udostępnianych Klientom” - mówi Leszek Klisz, Dyrektor Wydziału Informatyki, Dom Maklerski BDM S.A.

 

 

Nowe przepisy zainicjowały potrzebę dokonania implementacji nowej technologii spełniającej wymagania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z prawem, firmy inwestycyjne o istotnych zmianach w regulaminach powinny informować swoich klientów na tzw. trwałym nośniku. Może być nim np. tradycyjny list, pamięć USB czy e-mail. Nie może nim jednak być informacja przekazana za pośrednictwem skrzynki kontaktowej w serwisie transakcyjnym, dostępnej po zalogowaniu na rachunek. Nie posiada ona bowiem wszystkich atrybutów charakteryzujących trwały nośnik, ponieważ pozostaje całkowicie pod kontrolą instytucji. Klient nie ma więc gwarancji, że treść informacji nie zostanie przez bank lub firmę inwestycyjną zmieniona i nie ma do niej dostępu po zakończeniu umowy.

Na podstawie analizy dostępnych rozwiązań, Dom Maklerski BDM S.A. podjął współpracę z firmą K3System, która zaproponowała rozwiązanie spełniające wymagania UOKiK-u. Jest to macierz wyposażona w mechanizm WORM (ang. Write-Once-Read-Many).

Technologia zaproponowana przez K3System gwarantuje, że raz wprowadzony do niego plik nie może zostać z niego usunięty ani zmieniony” - mówi Paweł Jedynak, Dyrektor Handlowy, K3 System Sp. z o.o.

Firma K3System dostarczyła nam macierz firmy NetApp jako rozwiązanie spełniające wszelkie wymogi regulacyjne pod względem bezpieczeństwa. Jest to rozwiązanie posiadające wszelkie niezbędne certyfikaty i akceptowane przez naszego regulatora rynku” - mówi Leszek Klisz, Dyrektor Wydziału Informatyki, Dom Maklerski BDM S.A.

NetApp to światowy lider w dziedzinie zaawansowanych systemów pamięci masowych przeznaczonych dla współczesnych przedsiębiorstw, które operują dużą liczbą danych. Obsługa systemu FAS2620 odbywa się przez oprogramowanie NetApp ONTAP® . Jest ona o tyle uproszczona, że polega na zarządzaniu rozbudową systemu i jego kompleksowości, dzięki zapewnieniu wysokiej wydajności i wsparcia dla szerokiego zakresu zadań, oraz dzięki możliwości sprawnego skalowania wydajności i pojemności systemu.

Implementacja macierzy firmy NetApp zapewniła firmie inwestycyjnej, takiej jak nasza,  pewności funkcjonowania zgodnie z przepisami. Zyskaliśmy również gwarancję, że dane udostępniane Klientom są przechowywane w sposób bezpieczny i zgodny z wymogami regulacji” - mówi Leszek Klisz, Dyrektor Wydziału Informatyki, Dom Maklerski BDM S.A.

Dom Maklerski BDM S.A. już szykuje się do kolejnego wdrożenia. Spółka planuje zakup drugiej macierzy w takiej samej technologii do ośrodka zapasowego w celu uruchomienia mechanizmu replikacji danych.

 

 Pobierz materiał case study (plik PDF)