wybierz język:

K3System

ul. Patriotów 303

04-767 Warszawa

Nasze wdrożenia

Wdrożenie nowoczesnej architektury sieciowej przez K3System gwarantuje spółce Norauto nieograniczoną możliwość rozwoju w przyszłości i maksymalną niezawodność.

K3System dostarczyło rozwiązanie spełniające wymagania UOKiK-u dotyczące tzw. trwałego nośnika. Implementacja macierzy NetApp pozwoliła spółce Dom Maklerski BDM wzmocnić bezpieczeństwo i...

Upgrade serwerów i nowa macierz pozwoliły znacząco ograniczyć koszty i stworzyć nowe możliwości rozwoju.

Zobacz jak rozwiązania K3Cloud wspierają korporację ELE Taxi [FILM]

Firma wybrała rozwiązanie oparte o infrastrukturę sprzętową HP. Zaimplementowany system wyróżnia się nowoczesnym appliance, który wykorzystuje oprogramowanie systemu do backupu CommVault.

Rozwój firmy sprawił, że na początku 2016 roku firma Samsung stanęła przed koniecznością rozbudowy swojego środowiska IT. Proponowane przez nas rozwiązania pomogły w pełni dostosować system...

Obowiązujące przepisy prawa wymagają odpowiednich zabezpieczeń i ochrony danych medycznych. Z tego względu Mazowieckie Centrum Stomatologii skorzystało z naszej oferty i wdrożyło nowe...

Zarządzanie logistyką 180 księgarń oraz e-commerce wymaga stabilnego i sprawnego systemu. Doskonałe rozwiązanie zapewnił system K3 Cloud ze względu na swoją wysoką skalowalność i dostępność.

Relacja między Grupą ZPR Media, a K3 System jest oparta na owocnej współpracy już od 2011 roku. Dzięki niej K3 System znacznie wsparł swego partnera pod względem sprzętowym: dostarczył ponad...

K3 System przyczyniło się do wzrostu wydajności wykonywanych działań o blisko 300% poprzez dokonanie modernizacji głównego Data Center firmy Bisnode Polska.

Efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów spółki UNIBEP okazało się możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań IBM. Wdrożono nową wersję systemu ERP, która objęła wszystkie...

Wystarczyło zaimplementować sieć Wi-Fi na magazynie Spółki Coleb, żeby umożliwić znaczną redukcję kosztów i zwiększyć efektywność działań.

Nowo wybudowany obiekt wymagał wdrożenia środowiska informatycznego – K3 System dostarczył kompleksowe rozwiązania spółce budowlanej EBEJOT.

Firma potrzebowała prostszego zarządzania środowiskiem IT oraz przyspieszenia kluczowych aplikacji, co umożliwiło zastosowanie serwerów IBM x3750 M4 oraz macierzy IBM Storwize V3700.

Wykonanie migracji pociągnęło szereg korzyści, z których główne to: centralizacja, funkcje związanie z wysoką dostępnością i zwiększenie gwarancji na ciągłość świadczenia usługi dla...