wybierz język:

K3System

ul. Patriotów 303

04-767 Warszawa

KODEKS ETYKI BIZNESOWEJ

 

Niniejszy zbiór zasad (kodeks etyki) stanowi usystematyzowanie zasad stosowanych w codziennych działaniach podejmowanych przez wszystkich pracowników i współpracowników spółki K 3 SYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „K 3 SYSTEM”). Celem jego sporządzenia jest zebranie w jednym miejscu ogółu zasad postępowania, do których stosują się i zobowiązani są stosować się w przyszłości wszyscy pracownicy K 3 SYSTEM. Kodeks niniejszy ma stanowić narzędzie, które ma umożliwić wszystkim osobom współtworzącym K 3 SYSTEM, niezależnie od zajmowanego stanowiska, bycie zaufanym i odpowiedzialnym partnerem.

 

Działając w ramach K 3 SYSTEM kierujemy się następującymi zasadami:

 1. Wzajemnego szacunku między współpracownikami:
 1. Jesteśmy tolerancyjni i zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy z nas jest inny,
 2. Zwracamy się do siebie z należytym szacunkiem, zwracając uwagę na hierarchię służbową,
 3. W rozmowach nie stosujemy wulgaryzmów, określeń seksistowskich, rasistowskich i wszelkich innych mogący dyskryminować osoby współpracujące w ramach K 3 SYSTEM,
 4. Wspieramy się wzajemnie i działamy w grupie, a także jesteśmy koleżeńscy i lojalni zarówno względem siebie, jak i K 3 SYSTEM,
 5. Nie stosujemy mobbingu oraz nie podejmujemy działań mogących stanowić przejaw molestowania seksualnego,
 1. Poszanowania klientów:
 1. W trakcie rozmów z klientami dokładamy wszelkich starań, aby zbadać potrzeby klienta i dopasować rozwiązania zaspokajające te potrzeby,
 2. Zwracamy się do klientów z należnym im szacunkiem, nie spoufalając się klientem,
 3. Przestrzegamy zasad uprzejmości i powszechnie obowiązujących zasad „dobrego wychowania”,
 4. Dokładamy wszelkich starań, aby dotrzymać uzgodnionych z klientami terminów i innych uzgodnionych warunków,
 5. Dotrzymujemy raz danego słowa i obietnic, kreując w oczach klientów pozytywny wizerunek K 3 SYSTEM, jako firmy rzetelnej, uczciwej, na której można polegać,
 6. Udając się na spotkanie z klientem dbamy o swój wizerunek ubierając się adekwatnie do sytuacji,
 1. Przeciwdziałania korupcji:
 1. W podejmowanych działaniach nie stosujemy sprzecznych z prawem lub nieuczciwych praktyk mających na celu pozyskanie lub utrzymanie klienta,
 2. Nie oferujemy w sposób pośredni ani bezpośredni żadnych korzyści urzędnikom państwowym, w tym także pracownikom przedsiębiorstw państwowych, aby wpłynąć na ich działania lub decyzje w celu uzyskania lub utrzymania zleceń lub przekazania ich innym stronom,
 3. Zdajemy sobie sprawę z tego, że korupcja to nie tylko korzyści pieniężne ale także inne korzyści materialne, jak np. egzotyczne wycieczki, drogie alkohole, kosztowne zegarki i inne wartościowe przedmioty lub świadczenia,
 4. Akceptujemy wręczanie kontrahentom drobnych, zwyczajowo przyjętych upominków, jak np. kosze słodyczy z okazji świąt Bożego Narodzenia  czy biletów na imprezy sportowe dbając jednak, aby ich wręczenie nie powodowało wrażenia, iż w ten sposób próbujemy wpłynąć na czyjąkolwiek decyzję.
 1. Uczciwości:

a)   Dokładamy należytej staranności, aby podejmowane przez nas działania biznesowe były transparentne, rzetelne i uczciwe,

b)   Przywiązujemy szczególną uwagę do danego słowa i obietnic, których dotrzymujemy, dbając o to, aby każdy miał przeświadczenie, że K 3 SYSTEM to grupa ludzi, na których można polegać w każdej sytuacji,

c)   Uznajemy, iż dialog oraz rozwiązania polubowne stanowią ogromną wartość i podejmujemy działania, zmierzające do ugodowych rozwiązań wszelkich sporów,

d)   Prowadząc biznes dostosowujemy się do wymagań i regulacji na rynkach, na których działamy.

 1. Działalności zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa:
 1. W podejmowanej działalność biznesowej przestrzegamy wszelkich obowiązujących przepisów prawa,
 2. Przestrzegamy przepisów Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy,
 3. Przyjmujemy, wprowadzamy w życie i przestrzegamy zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Dbamy o maszyny, narzędzia, sprzęt, procesy zapewniając bezpieczne środowisko i komfort pracy,
 4. Dbamy o ochronę danych osobowych oraz chronimy informacje poufne należące do
  K 3 SYSTEM oraz do naszych klientów,
 5. Szanujemy własność intelektualną, a zatem nie tworzymy plagiatów i nie wykorzystujemy materiałów do których nie posiadamy praw autorskich.

 

 

Zarząd K3System:  Michał Kowalski  Paweł Jedynak  Wojtek Piotrkowicz