wybierz język:

K3System

ul. Patriotów 303

04-767 Warszawa

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Celem przedsiębiorstwa K3 System Sp. z o.o. jest:

 

Projektowanie sprzedaż i wdrażanie rozwiązań informatycznych.

Świadczenie usług serwisowych, konsultingowych i szkoleniowych.

Outsourcing usług informatycznych, IaaS, Cloud Computing, Hosting..

 

 

Polityka ZSZ wspiera strategiczny kierunek firmy i jest odpowiednia do celu istnienia i kontekstu organizacji.

 

Osiągnięcie założonych celów jest realizowane poprzez:

 

  • podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie działalności przedsiębiorstwa,
  • spełnienie mających zastosowanie wymagań: prawnych, norm PN-ISO/IEC 27001:2014 i PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz stron zainteresowanych,
  • prowadzenie działań w sposób etyczny i zgodny z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi,
  • zapewnienie niezbędnych zasobów,
  • dążenie do osiągnięcia ustalonych wyników,
  • komunikowanie znaczenia skutecznego zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz jakością,
  • promowanie stosowania podejścia procesowego oraz opartego na ryzyku,
  • ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

 

Zarząd K3 System Sp. z o.o. zobowiązuje się do zapewnienia środków niezbędnych do realizacji założonych celów oraz oświadcza, że Polityka ta jest publicznie dostępna i obowiązuje wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.

 

 

 

 

 

Michał Kowalski

Prezes Zarządu