posadzimy.pl - K3System
Twoje ustawienia prywatności

Ochrona prywatności Użytkowników jest dla nas ważna, dlatego zaktualizowaliśmy Politykę Prywatności. Informujemy w niej o sposobie gromadzenia i wykorzystania danych osobowych oraz statystycznych, a także wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej.
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia oraz usprawniania działania stron i poprawiania ich wydajności. Pliki cookies powiązane z serwisami społecznościowymi i treściami reklamowymi, należące do osób trzecich, umożliwiają korzystanie z funkcji społecznościowych i wyświetlanie spersonalizowanych treści reklamowych.
Ustawienia można w dowolnej chwili zmienić, przechodząc do „Ustawień prywatności” na dole strony.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z Polityką ochrony prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.


Pliki cookie związane z funkcjonalnością

Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Pomagają nam udoskonalać witrynę, przez co jest szybciej wczytywana oraz wykorzystuje mniej zasobów Twojego komputera zapamiętując wybrane preferencje. Wyłączenie tych plików może spowodować złe wyświetlanie strony.

Google Analytics

W celach statystycznych i analitycznych strona zbiera dane demograficzne (zakres wieku, geolokalizację, płeć) z ustawień Google. Więcej informacji:
www.policies.google.com/privacy/update?gl=pl#infocollect

Facebook Pixel

Pixel Facebooka daje możliwość wyświetlania reklam lepiej dostosowanych do zainteresowań użytkownika.
Więcej informacji:
www.facebook.com/policies/cookies/

Kod remarketingu - AdWords

Skrypt reklamowy AdWords, umożliwia wyświetlanie właściwych reklam, m.in. remarketingu, dzięki któremu możesz korzystać z ofert promocyjnych.
Więcej informacji: www.policies.google.com/technologies/types?hl=pL

SUMO

Aplikacja SUMO pozwala nam lepiej prezentować ofertę handlową oraz ułatwia komunikację z klientem.
Więcej informacji: www.sumo.com/tos

Więcej informacji

K3System Sp. z o.o. | ul. Kosmatki 70 | 03-982 Warszawa

Regulamin programu z posadzimy.pl

 

Warszawa, 29.12.2022

 

Regulamin programu „1 miesiąc w cloud  = 1 drzewko dla natury”

 1. Program ma charakter działań CSR i jest organizowany przez K3System Sp. z o.o., ul. Kosmatki 70,  03-982 Warszawa
 2. Regulamin określa zasady, zakres oraz warunki przebiegu Programu.
 3. W Programie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, przedsiębiorcy oraz spółki prawa handlowego,które korzystają z usług K3/cloud, K3/backup lub K3/disasterrevocery przez okres co najmniej jednego pełnego miesiąca kalendarzowego począwszy od dnia 01.01.2023.
 4. K3System zastrzega sobie prawo weryfikacji klientów usług K3/cloud, K3/backup lub K3/disasterrevocery zgłaszających udział w programie oraz odmówienia udziału w Programie bez podawania przyczyny.
 5. Uczestnik programu może wystąpić o dedykowany certyfikat posadzenia drzewek w jego imieniu przez K3System za pośrednictwem firmy posadzimy.pl. Liczba drzewek zależy od liczby miesięcy podczas których uczestnik korzysta z usług K3/cloud, K3/backup lub K3/disasterrevocery w przeliczeniu, że 1 miesiąc to 1 drzewko.
 6. K3System zgłaszając liczbę drzewek firmie posadzimy.pl deklaruj zakup w imieniu danego uczestnika określonej liczby sadzonek do wiosennego sadzenia, którego termin określa firma posadzimy.pl.
 7. Sadzenie drzewek przez firmę posadzimy.pl w ramach współpracy z K3System odbywać się będzie na wiosnę w każdym roku kalendarzowym. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany okresu sadzenia (wiosna/jesien) lub wykonawcy sadzenia bez potrzeby podawania przyczyny.
 8. K3System nie odpowiada za termin, miejsce ani przebieg sadzenia drzewek przez firmę posadzimy.pl.
 9. K3System poprzez wtyczkę na stronie www udostępnia aktualne statystyki dotyczące sadzenia drzewek w ramach programu. Aktualizacja danych następuję przynajmniej raz w roku - najwcześniej po zamknięciu pełnego roku kalendarzowego, a najpóźniej do terminu wiosennego sadzenia drzewek przez firmę posadzimy.pl.
 10. W programie nie podlegają rozliczeniu miesiące uczestnika, w których:
  1. obowiązuje rezygnacja z usług K3/cloud, K3/backup lub K3/disasterrevocery
  2. wartość rozliczenie usług K3/cloud, K3/backup lub K3/disasterrevocery na fakturze była niższa niż bieżąca wartość sadzonki (9,90 zł netto w 2023)
 11. W przypadku rezygnacji z usług K3/cloud, K3/backup lub K3/disasterrevocery przez uczestnika programu, liczba miesięcy zostaje zsumowana na dzień złożenia rezygnacji i przeliczone na liczbę drzewek bez względu na ich ilość oraz przełożona do imiennego certyfikatu, który zostanie wydany nie wcześniej niż po najbliższym terminie wiosennego sadzenia.
 12. Reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu można zgłosić na adres: office@k3system.com.pl
 13. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 [czternastu] dni od ich otrzymania, a uczestnik programu zostanie poinformowany o wyniku reklamacji na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 14. K3System zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym czasie, o czym poinformuje uczestnika przynajmniej 14 [czternaście] dni przed tym faktem na adres e-mail. K3System zastrzega sobie prawo do zawieszenia Programu ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.
 15. W przypadku zakończenia Programu, K3System przeliczy bieżący stan liczby miesięcy na dzień tego faktu oraz przekaże jako liczbę drzewek do posadzenia bez względu na ich ilość.
 16. Udział w Programie nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, nie może być sprzedawany ani zbywany w żaden inny sposób.
 17. O zmianach dotyczących funkcjonowania Programu, K3System będzie informował przez aktualizację w niniejszym regulaminie.
 18. K3System nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w przypadku gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej, jak również gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których zachowania nie ma on wpływu.