• wybierz język:

K3System

ul. Patriotów 303

04-767 Warszawa

Kuchnie Świata

Spółka Kuchnie Świata podejmując decyzję o wdrożeniu ułatwiła proces zarządzania środowiskiem IT i przyspieszyła działanie swoich kluczowych aplikacji. Upgrade serwerów i nowa macierz pozwoliły znacząco ograniczyć koszty i stworzyć nowe możliwości rozwoju.

 

Kuchnie Świata S.A. są jednym z czołowych dystrybutorów artykułów spożywczych, specjalizującym się w kuchni azjatyckiej. Na polskim rynku spółka funkcjonuje od ponad 20 lat. Wiedza oraz wieloletnie doświadczenie w imporcie artykułów spożywczych z najdalszych zakątków świata uplasowała Kuchnie Świata na pozycji lidera. 

Przewagą spółki są bezpośrednie kontakty z producentami markowych produktów oraz wyrobów spożywczych na wszystkich kontynentach. Właśnie dzięki temu firma może dostarczyć na rynek najwyższej jakości egzotyczne towary po najbardziej konkurencyjnych cenach.  

 

 

Kuchnie Świata cały czas realizują nowe projekty, które wymagają kreowania kolejnych zasobów IT. Dlatego spółka postanowiła zwirtualizować dotychczasową infrastrukturę i w ten sposób zapewnić bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, zarządzanie wydajnością i optymalizację zasobów dyskowych.

Firma przed wdrożeniem pracowała na niezwirtualizowanym środowisku na dwóch fizycznych serwerach. Backup był utrudniony, wykonywany w nocy raz dziennie. W przypadku awarii jednego z serwerów przywrócenie pracy firmy zajęłoby min 8-12h. Musielibyśmy stworzyć nowe środowisko dla systemu ERP lub WMS, przywrócić bazy danych i sparametryzować na nowo funkcjonalność całego systemu” – mówi Tomasz Rakowski, Główny Informatyk, Kuchnie Świata S.A.

Kuchnie Świata podjęła decyzję o gruntownej rozbudowie środowiska informatycznego. Firma potrzebowała macierzy dyskowej, czyli wspólnego storage dla wszystkich maszyn działających w firmie. Nowe rozwiązanie miało zapewnić bardziej efektywne wykorzystanie maszyn, zarządzanie wydajnością i optymalizację zasobów dyskowych.

Kuchnie Świata postanowiły zaimplementować macierz Lenovo V3700v2, która umożliwiła wirtualizację całego środowiska informatycznego. W ten sposób zapewniono nieograniczone możliwości rozwoju infrastruktury przy jednoczesnym jej uproszczeniu. Wdrożenie zostało zrealizowane przez inżynierów firmy K3System.

Zakupiliśmy macierz Lenovo V3700v2 i wdrożyliśmy klaster wysokiej dostępności VMware Cluster HA, wykorzystując 2 nasze fizyczne serwery, również firmy Lenovo. Najważniejsze przy wdrożeniu było ograniczenie do minimum przestojów w przypadku awarii jednego z hostów” – mówi Tomasz Rakowski, Główny Informatyk, Kuchnie Świata S.A.

Wdrożenie zostało podzielone w 2 etapach. W pierwszej kolejności dokonano upgrade aktualizacji dwóch fizycznych serwerów LEON7 i LEON8 a następnie zwirtualizowano całe środowisko.

W projekcie równie istotne było zapewnienie bezpieczeństwa zasobom spółki w przypadku awarii. W tym celu wdrożono system backupu Veeam do sprawnego wykonywania kopii zapasowych.

Nowe rozwiązanie pozwoliło dodatkowo zabezpieczać najważniejsze dane i tworzyć kopie systemów zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zabezpieczyliśmy w ten sposób zarówno pojedyncze pliki jak i całe maszyny wirtualne” – mówi Tomasz Rakowski, Główny Informatyk, Kuchnie Świata S.A.

Nowe rozwiązanie pozwoliły spółce Kuchnie Świata efektywniej wykorzystywać zasoby i zoptymalizować posiadaną infrastrukturę serwerową. Dzięki lepszej wydajności i wyższym parametrom serwerów, oraz nowej macierzy, środowisko IT zaczęło spełniać wymagania i odpowiadać na potrzeby biznesu. Obecny system informatyczny firmy zapewnia wysoką dostępność do danych, oraz gwarantuje niezawodność i bezpieczeństwo.

Nowe środowisko zapewnia wystarczające zasoby do poprawnego funkcjonowania aplikacji przez najbliższe kilka lat. Rozwiązanie zapewnia podwojenie mocy obliczeniowej oraz wydajności systemu dyskowego” – mówi Tomasz Rakowski, Główny Informatyk, Kuchnie Świata S.A.

"Sekretem biznesu jest wiedzieć to, czego nie wiedzą inni" - mówi Izabela Dudzińska, Sales Executive, K3System Sp. z o.o.

Z podstawowych korzyści nowego rozwiązania należy wymienić:

- Wyeliminowanie do minimum przestojów w przypadku awarii jednego z hostów

- Usprawnienie backupu poprzez kopiowanie całego środowiska a nie tylko baz danych

- Elastyczność przydzielania zasobów fizycznych do maszyn wirtualnych

- Zwiększenie wydajności całego systemu dzięki macierzy (5 dysków Flash Drive i 19 HDD)

 

 Pobierz materiał case study (plik PDF)

 


 

Potrzebujesz wydajnego środowiska IT dla swojej firmy?

Napisz do nas!