wybierz język:

K3System

ul. Patriotów 303

04-767 Warszawa

Medicover

Wykonanie migracji pociągnęło szereg korzyści, z których główne to: centralizacja, funkcje związanie z wysoką dostępnością i zwiększenie gwarancji na ciągłość świadczenia usługi dla użytkowników.

Firma Medicover, oferująca opiekę zdrowotną w Centrach Medycznych w Polsce i Szpitalu w Warszawie, postanowiła zrezygnować z obecnie działającego systemu pocztowego, który działał w oparciu o chmurę. Celem było zwiększenie bezpieczeństwa danych poprzez umieszczenie ich wewnątrz organizacji. Ponadto spółka chciała przeprowadzić konsolidację poczty dla spółek Grupy Medicover. Wdrożenie obejmowało system pocztowy Exchange w całości hostowany w środowisku wewnątrz organizacji. Bezpieczeństwo jest kluczowe, ponieważ cały system komunikacyjny w firmie Medicover opiera się na poczcie elektronicznej.

 

 

Po omówieniu potrzeb przeniesienia całego środowiska pocztowego, firma K3 System zaproponowała uruchomienie dwóch serwerów Exchange działające w klastrze DAG. Ma to zapewnić wysoką dostępność – na płaszczyznach zarówno danych, jak i systemów operacyjnych. Takie rozwiązanie sprawia, że awaria jednego węzła nie jest w żaden sposób zauważalna dla użytkowników. Dodatkowo, dla użytkowników specjalnych, zostało podniesione bezpieczeństwo poprzez szyfrowanie poczty. W tym celu wdrożono rozwiązanie PGP firmy Symantec.

Migracja została poprzedzona analizą, po której nastąpiło uporządkowane wdrożenie. Po jego zakończeniu przeprowadziliśmy szkolenia, na których przekazaliśmy dobre rady, zalecenia i procedury do stosowania w trakcie bieżącej eksploatacji nowego środowiska” – mówi Krzysztof Sołtys, K3 System Sp. z o.o.

Główne korzyści z przeprowadzonej migracji upatrujemy w centralizacji oraz funkcjach związanych z wysoką dostępnością i zwiększeniem gwarancji ciągłości świadczenia usługi dla użytkowników” – mówi Tomasz Pawłowski, Kierownik operacyjny IT, Medicover.

 

Pobierz materiał case study (plik PDF)