Rozwiązanie K3Cloud wpisuje się w Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP), który jest strategicznym dokumentem opisującym działania rządu zmierzające do dostarczenia społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych.

Celem programu jest stworzenie spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, dostarczającego e-usługi na poziomie krajowym i europejskim w sposób efektywny pod względem jakości i kosztów. Program zapewni współpracę istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej, eliminując jednocześnie powielające się dotychczas funkcjonalności.

Dzięki standaryzacji i centralizacji zasobów wzrośnie dostępność systemów i obniżone zostaną koszty utrzymania. Wszystkie systemy widoczne będą z zewnątrz jako „prywatna chmura” usług. Realizacja „prywatnej chmury” w oparciu o rozproszone CPD zakłada zarówno wykorzystanie istniejących zasobów administracji, jak i potencjalnie rozwiązań dostępnych na rynku.

Zobacz pełną treść Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

Zapraszamy na stronę K3Cloud.