Opis wdrożenia

PKO BP Finat wybrało wydajne, efektywne i łatwe w zarządzaniu rozwiązanie IBM Storwize V7000, które pozwoli spółce efektywniej wykorzystywać istniejące zasoby i zoptymalizować posiadaną infrastrukturę.

PKO BP Finat to Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych. PKO BP Finat dysponuje bazą 8 tysięcy ekspertów. Na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego Spółka świadczy również usługi w charakterze krajowej instytucji płatniczej. Korzystając z wieloletniego doświadczenia, PKO BP Finat oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych.

PKO BP Finat cały czas realizuje nowe projekty, które wymagają kreowania kolejnych zasobów IT. Dlatego Spółka postanowiła poszukać rozwiązania, które pozwoliłoby na bardziej efektywną i optymalną realizację procesów biznesowych. Spółka chciała uzyskać nieograniczone możliwości rozwoju infrastruktury przy jednoczesnym jej uproszczeniu.

ROZWIĄZANIE

W poszukiwaniu najlepszego rozwiązania pracownicy Departamentu Informatyki PKO BP Finat
przeprowadzili dokładną analizę potrzeb. Na podstawie zebranych informacji na temat parametrów dostępnego sprzętu podjęto decyzję o implementacji macierzy IBM Storwize V7000.

„Zakupione macierze to przykład zaawansowanej pamięci masowej dla najbardziej wymagających organizacji. Zapewniają one znakomitą wydajność, dostępność, zaawansowane funkcje i możliwości rozbudowy na wysokim poziomie” – mówi mówi Zbigniew Styś, Dyrektor Departamentu Informatyki, PKO BP Finat Sp. z o.o.

W ramach projektu wykorzystano licencje:
IBM System Storage® Easy Tier® – Automatyczna migracja często używanych elementów danych na szybkie dyski SSD.
IBM FlashCopy® – Niemal natychmiastowo tworzy kopie aktywnych danych, którą można wykorzystać jako kopię zapasową lub przetwarzać równolegle z pierwotnymi danymi; ułatwia odzyskiwanie uszkodzonych danych z kopii.
IBM Real-time Compression – została stworzona, aby zwiększyć wydajność systemu poprzez kompresję danych, która redukuje ich objętość nawet o 80%.

„Zadaniem K3System było przygotowanie infrastruktury IT do dalszego rozwoju firmy oraz dostosowanie TCO czyli całkowitego kosztu posiadania nowych urządzeń do budżetu, przeznaczonego na wdrożenie i utrzymanie nowego systemu” – mówi Zbigniew Styś, Dyrektor Departamentu Informatyki, PKO BP Finat Sp. z o.o.

KORZYŚCI

Wdrożenie macierzy IBM Storwize V7000 umożliwiło PKO BP Finat stworzyć wydajny system informatyczny. Obecnie środowisko IT zapewnia wysoką dostępność do danych, które mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie systemów biznesowych i gwarantuje bezpieczeństwo posiadanych zasobów. Dzięki dokonaniu implementacji Spółka zanotowała niższe koszty utrzymania infrastruktury oraz wyższą wydajność kluczowych procesów biznesowych.

„Nowe rozwiązanie to przede wszystkim przyśpieszenie procesów biznesowych m.in. – dzięki wykorzystaniu licencji Easy Tier. W niektórych przypadkach optymalizacja sięgnęła ponad 50 %” – mówi Zbigniew Styś, Dyrektor Departamentu Informatyki, PKO BP Finat Sp. z o.o.

Zaimplementowane rozwiązanie wpłynęło też na wzrost bezpieczeństwa zasobów firmy. Storwize V7000 został umieszczony w klastrze, co zapewnia ciągłość pracy w przypadku uszkodzenia lub awarii sprzętu. Natomiast skalowalność rozwiązania umożliwia łatwą rozbudowę platformy w przyszłości.