Opis wdrożenia

Spółka Ele TAXI powstała w 1994 roku i obecnie zarządza flotą 1500 taksówek, które są do dyspozycji we wszystkich dzielnicach Warszawy. Dzięki temu jest to jedyna firma radio-taxi gwarantująca podstawienie samochodu pod wskazany adres nawet w 5 minut od momentu złożenia zamówienia.

Podstawową usługą w Ele TAXI jest przewóz osób i towarów. Oferta firmy skierowana jest do klientów indywidualnych, klientów biznesowych, firm, instytucji państwowych i wszelkich podmiotów gospodarczych. Spółka dysponuje flotą samochodów osobowych, busów i samochodów dostawczych oraz flotą limuzyn Ele Business Class.

„Wprowadzamy nowoczesne systemy zamawiania taksówki, wygodne systemy rozliczeń za kurs, a z każdym miesiącem na mieście pojawiają się nowe postoje Ele TAXI. To wszystko czyni naszą korporację wyjątkową pod każdym względem. Bezpieczeństwo i najwyższy poziom jakości oferowanej usługi doceniają nawet najbardziej wymagający klienci” – mówi Adam Ruciński, Prezes Zarządu ELE TAXI. Spółka jako jedyna w Polsce korporacja taksówkowa wykorzystuje potencjał swoich kierowców do celów społecznych.

„Wzięliśmy udział w szkoleniu z zakresu ratownictwa drogowego i na dzień dzisiejszy wszyscy kierowcy Ele TAXI ukończyli kurs udzielania pierwszej pomocy, w tym 50 kierowców ukończyło dodatkowo kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, co uprawnia ich do używania specjalistycznego sprzętu ratowniczego. W taki sprzęt zostały też zaopatrzone ich taksówki. Są to defibrylatory, butle tlenowe i profesjonalne apteczki R0. Uważamy, że spoczywa na nas odpowiedzialność za bezpieczeństwo nie tylko naszych pasażerów, ale również moralny obowiązek udzielenia pomocy każdej napotkanej na ulicy osobie, będącej w stanie zagrożenia zdrowia lub życia” – mówi Artur Oporski, Dyrektor Generalny ELE TAXI.

Potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług jest przyznany firmie Certyfikat Jakości ISO9001:2008 i Certyfikat Ochrony Środowiska ISO 14001:2004, będące standardem rozpoznawanym i akceptowanym na całym świecie. Jednak najlepszą rekomendacją dla spółki są jej klienci. Ele TAXI obsługuje ponad 2000 firm partnerskich, oraz niezliczoną liczbę klientów indywidualnych. W wyniku stałego rozwoju firma coraz częściej miała problemy z infrastrukturą IT obsługującą środowisko produkcyjne oraz kluczowe aplikacje. Przestarzałe serwery zużywały ogromne ilości energii, a infrastruktura wymuszała od zespołu IT wielu interwencji.

„Nasze środowisko informatyczne stanowiły liczne serwery z własnymi dyskami dedykowane konkretnym aplikacjom. Przez długi czas nie mieliśmy zewnętrznej macierzy co było obarczone wysokim ryzykiem utraty danych” – mówi Marcin Kaczmarski, Administrator IT, Ele TAXI.

Spółka potrzebowała nowego rozwiązania odpowiadającego na aktualne potrzeby rozwijającego się biznesu. Na podstawie analizy procesów wewnętrznych i działalności organizacji zdecydowano poszukać rozwiązania, które pozwoliłoby zapewnić bardziej efektywne wykorzystanie sprzętu, wzrost jego wydajności i optymalizację zasobów dyskowych.

„Z Ele TAXI mamy dłuższy kontakt, jednak do tej pory potrzeby firmy nie były wielkie. Gdy podjęto decyzję o modernizacji dotychczasowej infrastruktury zdecydowaliśmy się na zapewnienie pełnego wsparcia. Dlatego przekazaliśmy klientowi na testy dwa serwery z macierzą. Nasz inżynier dokonał migracji całego środowiska i przez miesiąc można było przekonać się o wydajności oraz bezpieczeństwie naszego rozwiązania. Nie mieliśmy pewności, ani jakiejkolwiek umowy, że firma wybierze ostatecznie nasze rozwiązanie. Jednak poznając dokładnie potrzeby klienta mogliśmy lepiej przygotować ofertę spełniającą wszystkie jego wymagania” – mówi Krzysztof Sołtys, K3System Sp. z o.o.

Rozwiązanie

Ele TAXI postanowiła zaimplementować dwa serwery IBM x3750 M4 oraz macierz IBM Storwize V3700. Cała infrastruktura miała zostać zwirtualizowana. W ten sposób firma chciała zapewnić nieograniczone możliwości rozwoju infrastruktury przy jednoczesnym jej uproszczeniu. Wdrożenie zostało zrealizowane przez inżynierów firmy partnerskiej K3System, która posiada status IBM Premier Business Partner.

„W ramach projektu modernizacji naszego środowiska zdecydowaliśmy się na wdrożenie 2 serwerów IBM x3750 M4 z 2 procesorami Intel Xeon 8C 2.2GHz każdy. Natomiast systemy bazodanowe dotyczą środowiska głównego, więc podczas wyboru rozwiązania chcieliśmy maksymalnie zagwarantować bezpieczeństwo przechowywanych zasobów. Dlatego zdecydowaliśmy się na macierz IBM Storwize V3700, którą wypełniliśmy 4 dyskami SSD 200GB oraz 20 dyskami HDD 600 GB” – mówi Marcin Kaczmarski, Administrator IT, Ele TAXI. Serwery zostały skonfigurowane w klaster, który może działać w trybie active/active, czyli każdy jego węzeł obsługuje osobną instancję serwera. Nawet w przypadku całkowitej awarii któregoś z serwerów, co jest mało prawdopodobne dzięki użytym technologiom podnoszącym niezawodność urządzeń, drugi węzeł klastra automatycznie przejmuje obsługę wszystkich zasobów i przerwa w dostępie do usług jest skrócona do minimum.

„Wdrożenie trwało zaledwie kilka dni. Firma K3System dokonała konfiguracji sprzętu i przekazała nam gotową infrastrukturę. Po krótkim szkoleniu nasz dział IT dokonał przeniesienia zasobów do nowego środowiska” – mówi Marcin Kaczmarski, Administrator IT, Ele TAXI.

W ramach projektu dokonano również wirtualizacji pamięci masowej, dzięki czemu udało się uzyskać duże ilości wolnego miejsca oraz zwiększyć elastyczność prac związanych z migracją.

„Całe rozwiązanie zostało oparte na technologii VMware VMotion, która pozwala na migrację maszyn wirtualnych w czasie rzeczywistym pracujących pomiędzy serwerami fizycznymi przy zerowym przestoju, a także zapewnia stałą dostępność usług oraz pełną spójność transakcyjną” – Wojciech Piotrkowicz, Servers & Storage Presales Specialist, K3System Sp. z o.o.

Po zakończonej z sukcesem realizacji spółka zastanawia się nad wdrożeniem podobnego środowiska wyłącznie pod aplikacje do przyjmowania zleceń.

„Jesteśmy zadowoleni z rozwiązań oferowanych przez IBM. Posiadają szereg atutów, które bezpośrednio przekładają się na rezultaty biznesowe. Dzięki rozwiązaniom IBM jesteśmy nowoczesną i sprawnie działającą organizacją” – mówi Adam Ruciński, Prezes Zarządu ELE TAXI.

Korzyści

Rozwiązania IBM pozwoliły Ele TAXI efektywniej wykorzystywać zasoby i zoptymalizować posiadaną infrastrukturę serwerową. Nowe serwery i macierz zwiększyły wydajność infrastruktury IT oraz jej podstawowych aplikacji, co pozwala spółce na dalszy, nieograniczony rozwój.

„Obecnie nowe zasoby wykorzystujemy zaledwie w kilku procentach, a moc obliczeniową mamy zapewnioną na kolejnych 5 lat. Dodatkowo modernizacja sprzętu pomogła w zwiększeniu wydajności całego środowiska o blisko 250%” – mówi Marcin Kaczmarski, Administrator IT, Ele TAXI. W celu przyspieszenia odczytywania danych wykorzystano funkcję IBM Easy Tier oraz dyski SSD.

„Zaproponowane rozwiązanie skutecznie przyspiesza realizację kluczowych zadań. Dzięki funkcji IBM Easy Tier system stosując odpowiedni algorytm sam raz na 24 godziny ustala, które dane są częściej używane i automatycznie przerzuca je na szybsze dyski SSD. Dla przykładu, jeżeli pod koniec miesiąca księgowość zaczyna częściej używać konkretnych danych, macierz automatycznie przenosi je na dyski SSD i w ten sposób praca z nimi jest wygodniejsza i bardziej efektywna” – Michał Kowalski, Prezes Zarządu, K3System Sp. z o.o.

Nowe środowisko informatyczne nareszcie odpowiada na potrzeby biznesu. Dzięki dokonanej wirtualizacji i dużej wydajności platformy sprzętowej, wydzielenie serwera dla konkretnych aplikacji zajmuje znacznie mniej czasu i jest możliwe do wykonania przez jedną osobę. Dodatkowo zaimplementowane rozwiązanie wpłynęło na wzrost bezpieczeństwa zasobów firmy. Serwery zostały umieszczone w klastrze, co zapewnia ciągłość pracy w przypadku uszkodzenia lub awarii sprzętu. Natomiast wysoka skalowalność rozwiązania umożliwia łatwą rozbudowę platformy w przyszłości.

„Warto również wspomnieć, że nowy sprzęt został zakupiony w ofercie leasingowej i objęty serwisem na 3 lata. Dzięki temu w ramach niewielkiej raty już dziś posiadamy nowoczesny sprzęt informatyczny, z którego korzystają największe firmy na świecie” – mówi Artur Oporski, Dyrektor Generalny ELE TAXI.