wybierz język:

K3System

ul. Patriotów 303

04-767 Warszawa

Polityka jakości

Troską naszych firm jest szybkie przenoszenie światowych doświadczeń na rynek polski tak aby wcześniej przewidzieć potrzeby wymagającego Klienta a poprzez związek z licznymi partnerami biznesowymi zapewnić obiektywizm konieczny przy przygotowaniu oferty i późniejszej realizacji projektu.

Multidyscyplinarny charakter naszej działalności obejmuje szeroki zakres usług związanych z budową struktur opartych na technice informatycznej a szerokie spojrzenie przy jednoczesnej specjalizacji i wykorzystaniu doświadczeń lokalnych umożliwia nam uświadamianie klientom wspólnoty interesów. Pomimo, wydawałoby się przeciwstawnych dążeń, dostrzegamy, że tylko zadowolony klient będzie skłonny docenić odpowiednio nasz wkład pracy.

Wychodząc na przeciw potrzebom Klientów, nasze firmy za cel swojej działalności przyjęły tworzenie i rozwój zaawansowanych systemów informatycznych mających za zadanie zaspokojenie wszelkich potrzeb w zakresie gromadzenia, zabezpieczenia, przesyłu oraz obróbki danych.

Przy obecnym poziomie skomplikowania przedsięwzięć informatycznych konieczne jest partnerstwo i pewne zaufanie pomiędzy firmą a Klientem, gdyż jedynie wspólny projekt może zakończyć się sukcesem.

Zarząd „Grupy K3”