Szukasz możliwości rozwoju infrastruktury?

Twoja firma cały czas realizuje nowe projekty, które wymagają kreowania kolejnych zasobów IT? Chcesz zmieniać i szybko tworzyć nowe środowiska lepiej odpowiadające potrzebom firmy? Pozwól nam zwirtualizawać infrastrukturę IT w Twojej firmie. Dzięki temu  zapewnisz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, zarządzanie wydajnością i optymalizację zasobów dyskowych.

Wirtualizacja serwerów

Rozwiązanie to oznacza lepsze wykorzystanie zasobów informatycznych w wyniku konsolidacji serwerów i optymalizacji infrastruktury.

Odnotują Państwo znaczące oszczędności dzięki mniejszej liczbie serwerów i innego sprzętu peryferyjnego w centrum przetwarzania. Zmniejszą się także wydatki na wynajem powierzchni, klimatyzację i zużycie energii.

Wdrożone przez nas rozwiązanie wspiera administratorów w ich codziennej pracy. Skraca czas potrzebny na codzienną obsługę, konserwację i monitoring zasobów. Wirtualizacja serwerów poprawia dostępność aplikacji i zwiększy ciągłość pracy, co w praktyce oznacza eliminację przestojów i mniejszą awaryjność.

Dzięki wirtualizacji użytkownicy lokalni i zdalni mogą bezpiecznie używać, zarządzać i monitorować swoje komputery stacjonarne, laptopy czy tablety PC. K3System posiada doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań oferowanych przez takie firmy jak: Citrix Systems, HP, IBM, Microsoft i VMware.