Profesjonalne wsparcie? To my.

Dysponując nowoczesnymi technologiami skutecznie wspieramy wszystkie obszary funkcjonowania współczesnych firm. Oferujemy audyt środowiska IT, usługi doradcze, usługi wdrożeniowe, outsourcing zarządzania, usługi serwisowe oraz finansowanie IT.

Audyt całościowy środowiska IT

Okresowo wymagane jest sprawdzenie co gdzie jest w naszym środowisku IT. Dzięki usłudze kompleksowego audytu, stworzymy całościowy obraz działania IT w przedsiębiorstwie, od widoku fizycznego – rozmieszczenia stacji, serwerów, przełączników, poprzez model aplikacyjny – jakie komponenty zależą od jakiej aplikacji, aż po widok funkcyjny – które elementy środowiska odpowiadają za którą funkcjonalność biznesową.

Usługi doradcze

Jedną z cech która nas wyróżnia jest indywidualne podejście do każdego klienta. Nasi specjaliści uważnie słuchają naszych klientów i wspólnie wybierają najlepsze rozwiązanie.
Priorytetami przy wyborze rozwiązania informatycznego są przede wszystkim bezpieczeństwo ,wydajność i możliwość późniejszej skalowalności systemu.
Oferowane przez nas systemy i rozwiązania są sprawdzone i uznane na całym świecie, a nasi specjaliści na bieżącą przechodzą kursy i szkolenia dzięki którym posiadają informatyczną wiedzę na najwyższym poziomie.

Usługi wdrożeniowe

Usługi sieciowe

  • Sieci lokalne
   • Optymalizacja działania sieci
   • Budowa systemów autoryzacji stacji końcowych  w sieciach przewodowych
   • Budowa systemów badania stanu zdrowia systemów końcowych
    • Microsoft NAP
    • Cisco NAC
 • Sieci bezprzewodowe
  • Planowanie i budowa sieci bezprzewodowych
  • Planowanie i budowa sieci do obsługi VoWiFi
 • Planowanie i doradztwo w zakresie ochrony brzegu sieci
  • Firewalle
   • CheckPoint
   • Cisco
   • Fortinet
   • Microsoft TMG
  • SSLVPN
   • CheckPoint
   • Cisco
   • Microsoft UAG

 

Rozwiązania Microsoft

  • Active Directory
   • Optymalizacja
   • Migracja z innych systemów (Novell, Linux)
   • Konsolidacja domen
   • Automatyzacja
  • Exchange
   • Migracja (Novell, starsze wersje)
   • Optymalizacja
  • Zarządzanie
   • System Center 2012
    • Monitorowanie środowiska
    • Zarządzanie konfiguracją
    • Zarządzanie zmianami
    • Automatyzacja pracy

Systemy bezpieczeństwa

  • Bezpieczny dostęp
   • Karty inteligentne
   • Systemy OTP
   • Dostęp do Internetu
    • Filtrowanie ruchu Web
    • Filtrowanie antywirusowe/antyspamowe
   • Dostęp z Internetu
    • Wystawianie usług do Internetu
    • Systemy antyspam
  • Bezpieczna infrastruktura
   • Analiza bezpieczeństwa infrastruktury
   • Analiza zabezpieczeń systemów
   • Budowa planów ciągłości działania

Systemy backupowe i archiwizacji

  • Archiwizacja
   • Budowa systemów do archiwizacji danych
  • Backup
   • D2D
   • D2D2T
   • VTL
  • Backup dla użytkowników
   • Budowa systemów backupu, w którym użytkownicy, bez kontaktu z administratorem, mogą sami odzyskać dane

Outsourcing zarządzania

Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, która polega na oddaniu na zewnątrz (partnerowi zewnętrznemu – outsourcerowi) zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy.
Dzięki temu firma może skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach stanowiących podstawę jej działań, w których osiąga przewagę konkurencyjną.
Co to jest Outsourcing?
Outsourcing jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin. Jednym z czynników stymulujących wzrost znaczenia outsourcingu jest Internet.
Znaczenie outsourcingu
Istotne znaczenie w rozwoju rynku usług outsourcingowych ma wzrost świadomości informatycznej kadry zarządzającej działami IT oraz umiejętność wyodrębnienia tych funkcji, które będą zarządzane bardziej efektywnie przez wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

Korzystając z usług HP zaoszczędzą Państwo czas i zasoby, które można zainwestować w zdobywanie przewagi rynkowej. Jednocześnie przejmują Państwo wiedzę i bogate doświadczenie jednego ze światowych liderów, świadczących kompleksowe usługi informatyczne. Taka współpraca szybko zaczyna się opłacać, ponieważ to właśnie odpowiednia infrastruktura systemowa umożliwia optymalizację wielu procesów biznesowych, zwiększających konkurencyjność i skuteczność działania Państwa firmy.

Warunki powodzenia outsourcingu
W ciągu ostatnich 19 lat wiele obszarów polskiego życia gospodarczego podlegało przemianom i podlega im w dalszym ciągu. Połączenia i przejęcia firm, zmiany portfela oferowanych usług, outsourcing i będący jego odwrotnością insourcing to tylko niektóre z całej gamy narzędzi stosowanych w procesie zmian. W takim ujęciu outsourcing nie jest niczym innym, jak jedną z form reorganizacji działalności przedsiębiorstw. Jak każda z takich form, może i wręcz powinien być rozważany tylko wówczas, gdy jego zastosowanie da się uzasadnić ekonomicznie.

Aby kontrakt outsourcingowy przyniósł spodziewane rezultaty, decydująca się na niego firma musi spełnić kilka warunków i znależć odpowiedź na kilka pytań. Przygotowując ofertę, nasi analitycy starają się ocenić charakterystykę kontraktu, poszukując odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. oczekiwań i celów związanych z projektem, organizacji procesów wewnętrznych klienta, jego kondycji finansowej i oczekiwanych form finansowania usługi outsourcingowej. Efekty tej analizy są kluczowe dla oceny szans powodzenia projektu.

Usługi serwisowe

Maintenance Agreement jest polisą ubezpieczeniową Twojego biznesu, gwarantuje zminimalizowanie ryzyka braku ciągłości funkcjonowania firmy.

Umowa serwisowa MA jest kontraktem, którego przedmiotem jest kompleksowe świadczenie usług serwisowych urządzeń IBM i nie tylko, ponieważ MA zapewnia serwis urządzeń również innych producentów.

Istnieją trzy możliwości zakupu umowy serwisowej MA:

 • Zakup sprzętu wraz z usługą serwisową, który redukuje koszty inwestycji.
 • Zakup usług serwisowych, który spełnienia indywidualne wymagania Klienta.
 • Usługi serwisowe nabywane jako Service Pac, które ma z góry ściśle określony zakres usług.

Główne zalety posiadania umowy serwisowej:

 • Gwarantowany czas naprawy dostosowany do potrzeb klienta (nawet do 8 godzin);
 • Serwis 24/7;
 • Serwis OnSite;
 • Priorytetowa obsługa awarii;
 • Prewencyjny przegląd sprzętu;
 • Oszczędność czasu i portfela finansowego firmy;
 • Stała opieka gwarancyjna i pogwarancyjna;
 • Instalacja modyfikacji sprzętu oraz mikrokodów zalecanych przez producenta (tzw. EC – Engineering Changes);
 • Możliwość udostępnianie oprogramowania Electronic Service Agent – automatycznie zgłaszającego nieprawidłowości w pracy systemu do IBM;
 • Możliwość posiadania Account Advocate, specjalisty znanego klientowi z imienia i nazwiska, który koordynuje wszystkie działania;
 • Każdą umowę dostosowujemy do indywidulanych potrzeb każdego  Klienta;
 • W przypadku podpisania umowy MA na urządzenia objęte gwarancją, do czasu jej upłynięcia Klient jest obciążany tylko za różnicę warunków zamówionej opieki serwisowej;
 • Zdalne wsparcie techniczne IBM;
 • Pomoc przy planowaniu fizycznej instalacji nowego sprzętu IBM i nie tylko przed realizacją jego dostawy.

Finansowanie IT

Wspólnie z IBM oferujemy naszym Partnerom wsparcie w finansowaniu IT w formie pożyczki lub leasingu.

Finansowanie IT

 • Pożyczka
 • Leasing