K3 Disaster Recovery

Disaster Recovery (odtwarzanie po katastrofie) jest częścią polityki Business Continuity – zapewnienia ciągłości działania systemów IT danego przedsiębiorstwa lub instytucji. Jeżeli w wyniku katastrofy lub awarii działalność biznesowa ulegnie zatrzymaniu, najważniejszą funkcją Disaster Recovery jest przywrócenie pracy.

Istnieje kilka stopni zabezpieczenia danych miedzy innymi: backup lokalny, wysyłanie kopii backupu do ośrodka zapasowego oraz klasyczne Disaster Recovery oparte o:

Replikację asynchroniczną – Ośrodek Podstawowy wykonuje backup danych na swoje dyski oraz do Ośrodka Zapasowego z wcześniej ustawioną retencją. Między centrami istnieje połączenie dwu-kierunkowe umożliwiające wzajemne odtwarzanie utraconych danych i przywrócenie pracy centrum operacyjnego w określonym czasie (występuje wcześniej zaplanowana strata danych).

Replikacja synchroniczną –  Zapis danych w Ośrodku Podstawowym potwierdzony jest dopiero po zaakceptowaniu zapisu w Ośrodku Zapasowym. Dzięki temu ilość utraconych danych jest równa zero.

Plan Disaster Recovery zakłada zabezpieczenie najważniejszych danych przed bezpowrotnym utraceniem, a w razie awarii przywrócenie ich w założonym czasie.

 

Materiały do pobrania:

K3 Disaster Recovery – Zabezpieczenie najważniejszych danych

K3 Disaster Recovery – Cennik

K3 Disaster Recovery