K3 Archive

System K3Archive rozwiązuje podstawowy problem związany z bezpiecznym przechowywaniem danych medycznych przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieuprawnionych. Dokumentacja będzie przechowywana w sposób umożliwiający szybki do niej dostęp gdy będzie to konieczne. Zaletą systemu jest integracja środowiska medycznego z  informatycznym.

Zastosowanie, obszar: Służba zdrowia, administracja publiczna, szkolnictwo, SMB.

Opis rozwiązania:  inteligentny system do archiwizacji danych w oparciu o technologią IBM Spectrum Protect for Space Managament, który na podstawie reguł i polityk potrafi rozróżnić, które dane gotowe są do archiwizacji. Oprogramowanie to działające jako manager hierarchicznej pamięci masowej zwalnia miejsce lokalnej pamięci dyskowej automatyzując przenoszenie rzadko używanych plików do i z tańszych nośników danych.

Rozwiązanie K3Archive pozwala na transparentne działanie z perspektywy użytkownika (np. lekarza, pracownika szpitala, przychodni). Archiwizowany plik zostawia po sobie znacznik, który wizualnie nie różni się od oryginału. Dzięki temu jest możliwy szybki dostęp do zawartości zarchiwizowanego pliku.

System K3Archive integruje środowisko medyczne poprzez łączenie i inteligentne komunikowanie się z urządzeniami medycznymi wykorzystywanymi w leczeniu różnorakich schorzeń.

 

Materiały do pobrania:

K3 Archive – Ekonomiczne i wydajne rozwiązanie do archiwizacji

K3 Archive