Z radością informujemy, że nasza firma K3System została nominowana do nagrody „Gazeli Biznesu” – najbardziej dynamicznych polskich przedsiębiorstw.

Ideą projektu jest wyłonienie grupy małych i średnich podmiotów gospodarczych, które niezależnie od koniunktury na rynku, z roku na rok odnotowują wzrost wyników finansowych. Celem klasyfikacji jest również promowanie przedsiębiorstw prowadzących uczciwą i przejrzystą politykę firmową.

Nominacja do tego prestiżowego tytułu jest dla nas szczególnym wyróżnieniem. Fakt, że nasze osiągnięcia i wyniki zostały zauważone i docenione przez niezależnych ekspertów, jeszcze bardziej motywuje do dalszej, efektywnej pracy.

Dziękujemy naszym Klientom, biznesowym Parterom i przede wszystkim Pracownikom, dzięki którym jesteśmy w stanie osiągać założone cele.