Przegląd

ibm_analytics

Wnikliwe informacje analityczne uzyskiwane z większej niż dotąd liczby źródeł i typów danych pozwalają na nowo wyznaczać granice możliwości użytkownika, organizacji i całej branży. Postęp technologiczny przejawia się między innymi rosnącą popularnością usług przetwarzania w chmurze i ogromną liczbą urządzeń wchodzących w skład Internetu przedmiotów. Oznacza to możliwość zdobycia głębszej i bardziej merytorycznej wiedzy o własnej organizacji oraz o rynku.

Dzięki analityce firma uzyskuje wgląd w poszczególne obszary działalności operacyjnych i dowiaduje się, na czym naprawdę zależy klientowi. Może zatem działać z wyprzedzeniem i większą pewnością siebie, bowiem poziom zdobytej wiedzy jest tak wysoki, że nawet najtrudniejsze wyzwania stanowią okazję do wyróżnienia się i osiągnięcia lepszych wyników biznesowych. Wnikliwe informacje stają się siłą napędową działalności gospodarczej, dzięki której można tworzyć nową wartość i zdobywać przewagę nad konkurencją. Odtąd żadna decyzja nie jest podejmowana przypadkowo, a żaden pracownik nie jest ograniczony brakiem wiedzy.

ibm_cloud-540

IBM dostarcza przedsiębiorstwom globalnym platformę dla rozwiązań w chmurze i rozwiązań mobilnych. Nasza obszerna oferta i olbrzymie doświadczenie to atuty, dzięki którym klienci zyskują możliwość podjęcia innowacyjnych działań. Chmura IBM Cloud oferuje niezrównany zakres możliwości sięgający od konsultacji przez usługi infrastrukturalne i aplikacje biznesowe aż po tworzenie i wdrażanie aplikacji. Została ona zaprojektowana jako otwarte rozwiązanie oparte na stabilnych zabezpieczeniach i zintegrowanej platformie, dzięki czemu każda firma bez względu na rozmiar może szybciej dokonywać innowacji i zmieniać sposoby działania.

Warto przeczytać:

IGF-GlobeHero530x170-US-1

Dział IBM Global Financing oferuje elastyczne opcje finansowania i niskie stawki, dzięki czemu klient może:

  • zwiększyć swoją siłę nabywczą, korzystając z przystępnych płatności miesięcznych;
  • dopasować koszty do spodziewanych korzyści i tym samym zwiększyć zwrot z inwestycji;
  • zachować posiadaną gotówkę i dostępne linie kredytowe na potrzeby strategicznych inwestycji biznesowych;
  • odświeżać dzierżawione zasoby, aby nadążać za najnowszymi osiągnięciami technologicznymi.

Warto przeczytać:

ibm_mobilefirst

Wydajnie twórz i wdrażaj aplikacje dla urządzeń mobilnych
Wydajnie twórz i wdrażaj aplikacje dla urządzeń mobilnych, które będzie można bezproblemowo uruchamiać w szerokiej gamie urządzeń. Zadbaj o szybkie i częste aktualizowanie. Wykorzystaj możliwości systemów zaplecza, aby przygotować lepszy serwis frontowy.

Chroń infrastrukturę mobilną i zarządzaj nią, aby optymalizować wydajność
Spraw, aby rozwiązania mobilne stały się jednym z fundamentów Twojej organizacji, pozwalając personelowi pracować w dowolnym czasie i miejscu. Udostępnij możliwość interakcji z zaufanymi urządzeniami mobilnymi, zarządzaj nimi i zwiększ bezpieczeństwo infrastruktury oraz popraw jej wydajność.

Wykorzystuj informacje dostarczane przez rozwiązania mobilne, aby nawiązywać relacje z klientami w określonym kontekście
Kontaktuj się z klientami w określonym kontekście, aby nawiązywać bliższe relacje. Informacje pochodzące z analiz pozwolą odkrywać nowe możliwości i udostępniać klientom środowisko odpowiednie do kontekstu.

Przekształcaj łańcuch wartości, aby stymulować rozwój i zwrot z inwestycji
Generuj nową wartość dla klientów i swojego przedsiębiorstwa z chwilą poznania nowych informacji. Przekształć łańcuch wartości przez promowanie rozwoju i pozyskiwanie nowych źródeł przychodów. Zwiększ produktywność, a co za tym idzie – zwrot z inwestycji.

Warto przeczytać:

Security

Rozwiązania IBM® z obszaru bezpieczeństwa pomagają wykrywać i obsługiwać przypadki naruszenia bezpieczeństwa oraz zapobiegać im dzięki zintegrowanym narzędziom opartym na sprzęcie i oprogramowaniu. Nasza rozbudowana, wszechstronna oferta skalowalnych, czołowych w branży narzędzi została oparta na dogłębnych analizach i rzetelnej wiedzy specjalistycznej IBM z zakresu bezpieczeństwa. Zapewnia ona niezrównane możliwości w obszarze analizy danych dotyczących bezpieczeństwa, a przy tym pozwala upraszczać procesy i obniżać koszty serwisowania.

Warto przeczytać:

sb-pw-540x140

Rozwiązania IBM z obszaru narzędzi społecznościowych i poczty elektronicznej umożliwiają osobom z Twojej organizacji i spoza niej kontaktowanie się, współpracowanie i wspólne tworzenie innowacji. Przekształcaj procesy dotyczące zasadniczej działalności Twojej firmy za pomocą zaawansowanych narzędzi biznesowych do komunikacji i współpracy, aby sprawniej konkurować i umożliwić osiąganie rzeczywistych korzyści.

Warto przeczytać:

IBM_middleware_banner1

Oprogramowanie pośrednie IBM to niemająca sobie równych technologia i specjalistyczna wiedza pozwalająca nam połączyć ze sobą światy tradycyjnej korporacyjnej infrastruktury informatycznej i innowacji opartej na ekosystemie, aby w ten sposób pomóc naszym klientom dokonać cyfrowej transformacji bez konieczności godzenia się na kompromisy w obszarach bezpieczeństwa czy ładu korporacyjnego. Jeśli Twoja organizacja chce skorzystać z dobrodziejstw urządzeń mobilnych, chmury hybrydowej, analityki, internetu przedmiotów, albo po prostu usprawnić swoją działalność biznesową, oprogramowanie pośrednie pomoże zoptymalizować, spersonalizować i przebudować swoje operacje.

Warto przeczytać: